25.11.2010

Kyläsuunnitelma esiteltiin 23.11.2010


Tiistaina 23.11.2010 pidettiin Siilinjärven kunnantalolla kyläyhdistyksemme kyläsuunnitelman julkistamistilaisuus. Paikalle oli saapunut kymmenisen henkilöä kuuntelemaan kylän asukkaiden aikaansaannosta. Kyläsuunnitelman pääpiirteistä esittelyä johti kyläkasakka Matti Rahunen Kalakukko ry:stä. Rahusella on kokemusta useista laadituista kyläsuunnitelmista joten hyödynsimme hänen suunnittelutietoaan ja kolmena syysiltana saimme kyläsuunnitelman aineiston kootuksi.Kyläyhdistyksen hallitus viimeisteli aineiston julkistamiskuntoon.

Rahunen kertoi kylämme olevan hyvin energinen. Tämä näkyy mm. innokkuudessa suunnitella ja tehdä kyläyhdistyksen asioita. ”Lähtökohdat kyläyhdistyksen perustamiselle olivat haastavat kerhotilakysymyksen takia, mutta olette aktiivisesti pyrkineet löytämään ratkaisua uudeksi kokoontumistilaksi. Myös kyläsuunnitelman laadinta, erilaiset tapahtumat sekä kyläyhdistyksen kotisivut ovat osoittaneet taitojanne sekä voimavarojanne”, Rahunen korosti.

Kyläsuunnitelma keskittyy Pyylampi-Panninniemen nykytilaan, tulevaisuuteen ja yhteisiin suunnitelmiin sekä tavoitteisiin. Tuotos antaa tilastotietoa asuinalueemme asukasrakenteesta niin ikäluokittain kuin koulutuksellisesti. Tulevaisuuteen on asetettu aikataulullisia tavoitteita eri asioiden eteenpäin viemiseksi. Tällaisia ovat mm. venepaikan saaminen, harrastus- ja virkistysalueiden kehittäminen sekä liikennejärjestelyt. ”Pyylammilla ei ole ollut kunnollista veneiden säilytyspaikkaa 30 vuoteen”, totesi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kalle Savolainen.

Kyläsuunnitelma on laadittu vuosille 2010–2025. Toki suunnitelmaa tullaan päivittämään ajan edetessä. Nyt on tärkeää pyrkiä toteuttamaan kyläsuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja näiltä osin nauttia mukavan asuinalueemme elämästä. Esitän kiitokset kylämme asukkaille, Matti Rahuselle ja Kalakukko ry:lle kyläsuunnitelman laatimisesta!

Kyläsuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Teksti: Jari Hämäläinen

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti